Son Başvuru Tarihine

3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ RESİM YARIŞMASI

 Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olan "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi", "Talens" firmasının katkılarıyla, ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören genç sanatçı adaylarını destekleyerek özendirmek, yeni ürünler ortaya koymalarını sağlamak ve Çağdaş Türk Sanatına katkıda bulunmak amacıyla "3. Üniversite Öğrencileri Resim Yarışması" düzenlenecektir.

 Evrensel boyutta bilgi üreten kurumlar olan üniversiteler, ülkenin sosyal ve kültürel birikimine de katkı yaparlar. Bu bağlamda Çağdaş Türk Sanatı'nı oluşturan genç sanatçı adaylarını yeni eserler ortaya koymaları konusunda teşvik etmek, özendirmek ve bu eserlerin sergilenerek daha geniş kitlelerle buluşmasını sağlayacak imkanlar yaratmak önem taşımaktadır. Üretilen her bir eser, sergileme ve ödül ortaya Türk Sanat Hayatı'na yeni sanatçılar kazandıracaktır..
Image
Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Yeni Rektörlük Binası 14030 Gölköy / BOLU
E-Posta : baiburesim@ibu.edu.tr 
Tel : 0 374 254 10 00 / 1151 - 8859 - 5012
Image

Search